Relių panaudojimas saulės kolektoriams

Kiekvienas saulės kolektorius yra sudarytas iš fotogalvaninio generatoriaus, uždengto panele, ir tinklo inverterio, sujungto su bendru energijos tinklu. Saulės kolektorius taip pat gali turėti baterijas, kaupiančias saulės energiją, o šios baterijos pasikrauna sujungtos su inverteriu.

Nuolatinė srovė sugeneruota saulės panelėje konvertuojama inverteriu į kintamą srovę, kuri siunčiama į energijos tinklą arba absorbuojama elementų, tiesiogiai sujungtų su pačia sistema. Inverteris tiekia kintamą srovę pajungtiems energijos elementams per saulės kolektoriaus baterijas arba per energijos tinklą. Jei prietaisų energijos suvartojimas yra didesnis nei gautas iš saulės kolektoriaus baterijų, nuolatinės/kintamos srovės konverteris pradeda veikti atsarginiu režimu, t.y. jis persijungia į energijos tiekimo režimą iš bendro energijos tinklo.

Relių panaudojimas

Elektromagnetinės relės taikomos saulės kolektoriuose dviem aspektais. Vienu atveju nuolatinės srovės pusėje relės įjungia ir išjungia nuolatinės srovės įtampą, sugeneruotą fotogalvaninių elementų. Kitu atveju kintamos srovės pusėje relės prijungia ir atjungia visą sistemą nuo energijos tinklo.

Energijos tiekimas bendram energijos tinklui yra labai specifinis procesas, kurį valdyti padeda būtent specialios relių savybės. Svarbiausi reikalavimai energijos perdavimui yra tokie: kontaktų diametras turi būti nemažesnis nei pusantro milimetro, o kontaktų varža turi pakelti įtampą iki dviejų tūkstančių penkių šimtų voltų.

Saugumo priemonės

Dėl saugumo saulės kolektoriai turi būti aprūpinti automatikos komponentais generatoriaus sekcijos atjungimui nuo kintamos srovės tinklo. Apsauginė sistema paprastai yra sudaryta iš nuolatinės/kintamos srovės inverterio. Ji yra išjungiama dvigubos prastovos režimu, todėl relės reikalingos 2Z kontaktų kofigūracijai. Kiekvienas kontaktas turi atjungti vieną liniją: vienas fazės linijai, kitas – neutraliai.

Taigi kiekviena linija reikalauja dviejų serijos kontaktų. Elektros grandinės atskyrimas yra realizuojamas naudojant dvi dvi-kontaktes elektromagnetines reles. Šiam tikslui labiausiai tinka RS35 ir RS50 tipo relės, pagamintos pagal specialų standartą.

Efektyvumas

Norint pasiekti didelį inverterio efektyvumą, kiekvienas komponentas turi suvartoti kiek įmanoma mažiau energijos. RS35 ir RS50 relėse yra įmontuotos ritės su mažesniu nei 0,4 vatų energijos suvartojimu. Šilumos emisija gali reikšmingai sumažėti dėl relės ritės įtampos sumažėjimo.

Rele su dvylikos voltų rite energijos suvartoja maždaug penki voltus. Tai reiškia, kad energijos suvartojimas bus ties aštuoniasdešimt penkių milivatų riba, o tai ir reiškia aukštą efektyvumą.

Dar keletas naudingų produktų

Kito tipo Relpol pagamintos relės ir taikomos saulės kolektoriams yra RUC versijos relės su trijų milimetrų skersmens kontaktais. Šis relių tipas taikomas abiejose 2Z ir 3Z versijose ir taip pat gali būti naudojamos konstruojant trifazes sistemas.

Relpol taip pat siūlo produktus, kurie gali pertraukti įtampą, sugeneruotą galvaninių elementų, pavyzdžiui, produktus, pritaikomus nuolatinės srovės inverterio pusėje. Sistema dažniausiai turi būti išjungta nuolatinės srovės pusėje ne tik dėl saugumo, bet ir dėl matavimų testavimo. Šie produktai yra RM83 ir RM85 relės su paspartintu kontaktų perjungimu. Šios relės taip pat gali būti naudojamos iškrauti baterijas arba matuojant saulės panelių nuolydžio kampą.

Laiko relės gaminamos “Relpol” gali būti naudojamos įvairiems saulės kolektorių elementams valdyti.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *