Laiko relės su laiko atidėjimu

Kai kurios relės yra gaminamos su taip vadinamu „šoko amortizavimo“ mechanizmu. Toks mechanizmas yra skubiai sustabdo prietaiso veiklą arba priešingai, įjungia jį visu galingumu kai elektros ritė arba turi energijos, arba ne. Toks laiko relės priedas suteikia jai laiko atidėjimo sužadinimą. Laiko relės su laiko atidėjimu gali būti montuojamos siekiant atidėti prietaiso veikimą esant ritės įkrovimui, nesant įkrovimui, arba abiem atvejais.

Laiko relių su laiko atidėjimu kontaktai gali būti ne tik atviri arba uždari. Laiko atidėjimo funkcija lemia uždarymo arba atidarymo kryptį.

laiko rele

Laiko relių su laiko atidėjimu kontaktai

Paprastai tokios laiko relės turi atvirus ir nuo laiko priklausomus uždarus kontaktus. Tokio tipo kontaktai yra atviri, kai ritė yra neįkrauta. Kontaktas užsidaro kai energija pasiekia laiko relės ritę, tačiau tik po to kai ritė pasikrauna per tam tikrą laiko tarpą. Tiksliau, kontaktų judėjimo kryptis (uždarymui ar atidarymui) yra identiška įprastam atviram kontaktui, tačiau uždarymo kryptis yra šiek tiek uždelsta. Kadangi laiko atidėjimas atsiranda dėl ritės įkrovimo, toks kontaktų tipas vadinamas atviru ir atviru su atidėjimu.

Pavyzdžiui, esant penkių sekundžių laiko atidėjimui, laiko relės kontaktas užsidaro praėjus penkioms sekundėms po ritė pasikrovimo, o atsidaro tuoj pat ritei išsikrovus.

Atviri ir nuo laiko priklausomi atviri kontaktai

Šio tipo laiko relių kontaktai yra atviri kai ritė išsikrauna, o užsidaro pradėjus laiko relės ritei įsikrauti. Tačiau priešingai nei aukščiau aprašytų kontaktų atveju, šiuo atveju laiko poveikis atsiranda po ritės išsikrovimo, o ne po pasikrovimo. Todėl tokie kontaktai vadinami atvirais ir uždarais su atidėjimu.

Šie kontaktai užsidaro tuoj pat ritei pasikrovus, o atsidaro, pavyzdžiui, praėjus penkioms sekundėms po ritės išsikrovimo.

Uždari ir nuo laiko priklausomi atviri kontaktai

Šio tipo laiko relių kontaktai būna uždari, kai ritė išsikrauna. Kontaktas atsidaro pradėjus krautis laiko relės ritei, tačiau būtent tada, kai ritė visiškai pasikrauna per kažkurį laiką. Kitaip sakant, kontaktų judėjimo kryptis (uždarymo ar atidarymo) yra identiška įprastam uždaram kontaktui, tačiau atidarymo krypčiai yra laiko uždelsimas. Būtent dėl ritės pasikrovimo uždelsimo, šio tipo kontaktai vadinami uždarais ir atvirais su atidėjimu.

Pavyzdžiui, tokie kontaktai atsidaro praėjus penkioms sekundėms po ritės pasikrovimo, o užsidaro tuoj pat laiko relės ritei išsikrovus.

Uždari ir uždari su laiko atidėjimu kontaktai

Šie laiko ritės kontaktai yra uždari, kai ritė yra išsikrovusi, o atviri priklausomai nuo ritės pasikrovimo. Šiuo atveju laiko poveikis atsiranda po ritės išsikrovimo. Todėl šio tipo kontaktai vadinami uždarais ir uždarais su atidėjimu.

Pavyzdžiui, tokie laiko relių kontaktai atsidaro tuoj pat laiko relės ritei pasikrovus, o užsidaro praėjus penkioms sekundėms po ritės išsikrovimo.

Laiko relių su laiko atidėjimu panaudojimas

Šio tipo relės naudojamos pramoninėse kontrolės grandinėse. Pavyzdžiui, šviesos srauto kontrolei, variklių paleidimų kontrolei, saugiai katilinių valymo kontrolei ir pan.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *